El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Biblioteques de comunicació

Biblioteca de Ciencias da Comunicación. Universidad de Santiago de Compostela

Espanya

Les col·leccions de la biblioteca comprenen més de 15.000 volums de monografies i més de 300 títols de revistes sobre temàtiques com Teories de la Comunicació i la Cultura, Periodisme, Publicitat, Dret de la Informació, Antropologia, Arts Visuals, Disseny Gràfic, Documentació, Metodologia d'Investigació, etc.

Biblioteca de Ciencias de la Información. Universidad de La Laguna

Espanya

Els fons de la biblioteca estan compostos per més de 7.000 volums de monografies i 332 publicacions periòdiques, de les quals unes 100 se segueixen rebent actualment.

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Universitat Autònoma de Barcelona

Catalunya

El seu fons documental està format per 80.172 llibres, 10.307 col·leccions de publicacions periòdiques, de les quals 8.599 són publicacions d’informació general i 1.730 revistes de comunicació i 17.579 documents audiovisuals i gràfics.

Biblioteca de Comunicación. Universidad de Málaga

Espanya

Dins del fons sobre Ciències de la Informació que posseeix, destaquen les col·leccions de cinema i de premsa electrònica.

Biblioteca de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Extremadura

Espanya

La Biblioteca Diego Hidalgo Schnur té centralitzats els seus fons, fons especialitzat en biblioteconomia, arxivística, museologia, documentació i mitjans de comunicació social (ràdio, televisió, cinema...).